Privatumo politika

Privatumo politika

MB „Viduržemio skoniai“ įsipareigoja saugoti bei atsakingai tvarkyti Jūsų asmens duomenis.

Duomenų pateikimas interneto parduotuvėje

Užsakymo formoje Jūs turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu Jūs nurodote netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, turime teisę anuliuoti Jūsų užsakymus arba apriboti Jūsų galimybes naudotis interneto parduotuve. Pasikeitus Jūsų asmeniniams duomenims, prašome juos nedelsiant atnaujinti.
MB „Viduržemio skoniai“ gerbia Jūsų teisę į privatumą. Naudojame Jūsų pateiktus asmeninius duomenis tik tam, kad įvykdyti Jūsų prekių užsakymus, prekių pristatymą. Užsakydami prekes mūsų svetainėje Jūs privalote nurodyti savo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą (kai prekes norite gauti kitu adresu), telefono numerį, mokėjimo informaciją, įmonės pavadinimą (jei pageidaujate pristatymo į darbovietę).
Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo ir ES asmens duomenų apsaugos reglamento nustatyta tvarka Jūsų asmens duomenys (el. paštas) gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienlaiškių siuntimui). Jūs galite sutikti gauti naujienlaiškius, pažymėdami punktą „Pageidauju gauti naujienlaiškius nurodytu el. pašto adresu“ prie pirkėjo kontaktinės informacijos. Naujienlaiškiai Jums gali būti siunčiami ir gavus Jūsų sutikimą (šį sutikimą Jūs duodate, įvesdamas savo elektroninio pašto adresą į naujienlaiškio užsakymo formą). Bet kuriuo atveju Jūs visada turėsite galimybę atsisakyti naujienlaiškių sekdami nuorodas naujienlaiškio apačioje. Naujienlaiškiai siunčiami gavus prekių papildymą ar norint suteikti klientams kitą aktualią informaciją.
Naujienlaiškių gavėjų sąrašų tvarkymui ir pranešimų siuntimui naudojame „Mailchimp“. „Mailchimp“ yra trečiosios šalies paslaugų teikėjas, kurio aplikacija apdoroja Jūsų duomenis, veda naujienlaiškių statistiką ir tvarko jų turinį. „Mailchimp“ privatumo politika pateikiama čia >
Jei mūsų naujienlaiškių gauti nebepageidaujate, bet kada galite atsisakyti jų prenumeratos paspausdami kiekvieno Jums atsiųsto naujienlaiškio pabaigoje pateiktą nuorodą „Atsisakyti naujienlaiškio“.
Ne asmeninius Jūsų duomenis, t.y. duomenis susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės.

Pasirinkimo laisvė

Jūs patys sprendžiate, kokius savo duomenis atskleisti. Nutarę neatskleisti savo duomenų, Jūs prarandate galimybę naudotis kai kuriomis biosodas.lt svetainės funkcijomis. Vartotojai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus aktualios informacijos.

Saugumas

Bendrovė imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims

Bendrovė neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. Jūsų kontaktinė informacija gali būti perduodama mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Jūsų užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.

Informacija apie nepilnamečius

Patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsakingai naudoti savo asmeninius duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėje be tėvų ar globėjų sutikimo. Naudotis el. parduotuvės paslaugomis gali visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; visų nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
Nuorodos į kitus interneto puslapius
Šios privatumo nuostatos taikoma interneto parduotuvėje biosodas.lt. Tinklalapyje gali būti nuorodų į tinklalapius, kuriems šios privatumo nuostatos netaikomos. Išeidami iš mūsų svetainės susipažinkite su kitų tinklalapių, kurie gali naudoti Jūsų asmeninę informaciją, privatumo nuostatomis.

Jūsų teisės

  • Jūs, kaip duomenų savininkas, turite teisę:
    būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per nustatytą laikotarpį;
  • visais atvejais (ne tik kai duomenys tvarkomi neteisingai) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Šios teisės įgyvendinamos ES asmens duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir duomenų valdytojo patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, kreipiantis į duomenų valdytoją ir pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. MB „Viduržemio skoniai“, gavusi Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, prašome susisiekti su mumis el. paštu pardavimai@biosodas.lt.

Privatumo nuostatų keitimas

Turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo nuostatas apie tai pranešdami interneto parduotuvėje. Jei Jūs po šių nuostatų pakeitimų naudojatės interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikytina, kad Jūs sutikote su nuostatų pakeitimu. Informaciją apie visus mūsų privatumo nuostatų pasikeitimus pranešime mūsų svetainėje ir kitose vietose, kur tai yra būtina.

Asmens duomenų tvarkymas

Jūs sutinkate, kad asmens duomenys, kuriuos Jūs savo noru pateikiate registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis privatumo nuostatomis.

Baigiamosios nuostatos

Šioms Privatumo nuostatoms yra taikoma ES asmens duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šių nuostatų vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami ES asmens duomenų apsaugos reglamento ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šių privatumo nuostatų aprašymo Jums iškiltų klausimų, prašome susisiekti su mumis el. paštu uzsakymai@biosodas.lt
Internetinėje parduotuvėje biosodas.lt yra nuorodų į kitus internetinius puslapius. MB „Viduržemio skoniai“ neatsako už šiose nuorodose esantį informacijos turinį.